Warsztaty edukacyjne dla młodzieży związane z udostępnianiem źródeł historycznych przeprowadził Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowe Oddziału w Poznaniu
dr hab. Rafał Reczek.

Więcej informacji https://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/42434,Wizyta-w-oddziale-uczestnikow-projektu-edukacyjnego-Wspolczesne-drogi-do-pamieci.html

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W POZNANIU

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ ODDZIAŁ W POZNANIU