Miło nam poinformować, że jesteśmy jedną ze 110 organizacji, które uzyskały dofinansowanie z Narodowego Programu „Niepodległa” na realizację projektu: Współczesne drogi do pamięci. Na konkurs wpłynęło pona 500 wniosków, z czego dotację uzyskało tylko 20% , w tym – Fundacja PARK. Będziemy go realizowali wraz ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego w szkołach siedmiu gmin: Brodnicy, Dopiewie, Komornikach, Kórniku, Mosinie, Puszczykowie i Stęszewie. W projekcie postaramy się przypomnieć młodzieży piękne karty historii Wielkopolski oraz zachęcić ją do poszukiwania i dzielenia się pamiątkami o zdarzeniach i ludziach, którzy przyczynili się do uzyskania w 1918 r i utrwalenia niepodległości.