Złocenie jest bardzo frapującym  ale trudnym etapem pisania ikony. Równe położenie płatka złota wymaga dużej precyzji. Demonstrowała to p. Aleksandra Michalska. Dlatego tym razem obie grupy spotkały się w jednym pomieszczeniu podpatrując i ucząc się od siebie nawzajem.

Wprawdzie dzieci i młodzież pisały ikonę w sposób uproszczony ale z ciekawością przypatrywały się  jak robią to dorośli. Potem z ogromną pasją kopiowały na deski wizerunek Matki Bożej  i z wielkim przejęciem przygotowywały się do położenia „prawdziwego złota”.